Kraj

Warunki użytkowania

1.- Akceptacja warunków użytkowania

Odwiedzanie tej witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu wymaga zaakceptowania jej warunków użytkowania, które obowiązują pod tym adresem przez cały czas. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na warunki opisane poniżej, musi powstrzymać się od korzystania z tej witryny i wszystkich powiązanych z nią usług.

2.- Na stronie internetowej

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego. Poniżej www.famatel.com oświadcza, że jest stroną internetową zarządzaną przez FAMATEL, o numerze identyfikacji podatkowej A59737676 (zwaną dalej FAMATEL.COM), z adresem CTRA C-155 DE GRANOLLERS A SABADELL. KM 14,50 P.I. PLA ELS BALTZACS. 08185 LLIÇÀ DE VALL. BARCELONA i adresem e-mail INFO@FAMATEL.COM.

Odpowiedzialność

Każda osoba, która ma dostęp do tej strony internetowej, przyjmuje rolę UŻYTKOWNIKA, zgadzając się na przestrzeganie i ścisłe przestrzeganie niniejszych postanowień, a także wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie zgodnie z obowiązującym prawem.

FAMATEL.COM zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje opublikowane na swojej stronie internetowej oraz za brak dostępności (przestój) strony internetowej, również w przypadku regularnych przestojów w celu konserwacji technicznej, gdzie odwiedzający również wyraźnie zgadza się na zwolnienie usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z dostępu lub korzystania z FAMATEL.COM. FAMATEL.COM zastrzega sobie również prawo do modyfikowania wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania lub ostrzegania użytkowników o tych obowiązkach, w przypadku gdy publikacja na tej stronie zostanie uznana za wystarczającą.

FAMATEL.COM może oferować usługi lub produkty na swojej stronie internetowej, które mogą podlegać szczególnym warunkom, które w zależności od przypadku zastępują i/lub uzupełniają i/lub modyfikują niniejsze warunki, gdzie te dodatkowe warunki zostaną zawarte w niniejszym dokumencie.

Użytkownik korzysta z tej strony internetowej całkowicie na własne ryzyko i odpowiedzialność, z wyjątkiem przypadków określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

4.- LTU

Jakiekolwiek użycie, na które dostawca nie udzielił wcześniej zgody, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Wszelkie projekty, logo, teksty i/lub grafiki nienależące do dostawcy, które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich odpowiednich właścicieli, którzy sami ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z nimi. W każdym przypadku dostawca posiada wyraźną i uprzednią zgodę tych właścicieli.

Użytkownik może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także wszelkich treści zawartych na stronie internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub za pośrednictwem adresu e-mail podanego w niniejszych warunkach prawnych.

5.- Ochrona danych

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, informujemy, że wypełniając ten formularz, wyrażasz zgodę na włączenie swoich danych osobowych do pliku należącego do FAMATEL.COM w celu obsługi Twojego żądania.

Plik ten będzie zarządzany przez FAMATEL z krajowym numerem identyfikacyjnym / fiskalnym kodem identyfikacyjnym A59737676X i będzie odpowiednio zarządzany i chroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, o ile użytkownik wyraźnie nie zaznaczy inaczej, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane do informowania go o nowościach i zmianach związanych z naszymi usługami.

Gwarantujemy, że dane te nie będą udostępniane ani przekazywane stronom trzecim w żadnych okolicznościach i pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu wobec FAMATEL.COM, wysyłając wniosek na następujący adres CTRA C-155 DE GRANOLLERS A SABADELL. KM 14,50 P.I. PLA ELS BALTZACS. 08185 LLIÇÀ DE VALL. BARCELONA lub wysyłając wiadomość e-mail na adres INFO@FAMATEL.COM.

6.- Polityka antyspamowa

FAMATEL.COM oświadcza, że jest całkowicie przeciwny wysyłaniu niezamówionych komunikatów handlowych oraz wszelkim formom zachowań lub działań znanych jako spam, a także oświadcza, że jest zaangażowany w walkę z tego typu obraźliwymi praktykami.

Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail podanego w niniejszych warunkach prawnych, aby przekazać i/lub zgłosić wszelkie nieprawidłowości dotyczące spamu.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory lub kwestie związane z niniejszą stroną internetową lub działaniami na niej prowadzonymi będą podlegać hiszpańskiemu ustawodawstwu, któremu strony wyraźnie się podporządkowują.

Czy masz jakieś wątpliwości?

    Wyślij