Ülke

Sosyal Ağlar Politikası

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Fabricación de Material Eléctrico S.A., kişisel verilerin korunmasına ilişkin 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliği (LOPD) ve 11 Temmuz tarihli 34/2002 sayılı Bilgi Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Ticaret Kanunu (LSSICE) uyarınca, temel amacı bilgi vermek ve ürün ve hizmetlerini tanıtmak olan Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve diğer sosyal ağlarda bir profil oluşturmaya devam eden Kullanıcıları bilgilendirir.

Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Av. El Pla, 11 Pol Ind. El Pla 08185 Barcelona
www.famatel.com
info@famatel.com

Kullanıcı aynı Sosyal Ağda bir profile sahiptir ve Fabricación de Material Eléctrico S.A. tarafından oluşturulan sayfaya katılmaya karar vermiştir, böylece Net'te reklamı yapılan bilgilere ilgi göstermiştir. Sayfamıza katılarak, profilinizde yayınlanan kişisel verilerin işlenmesine izin vermiş olursunuz.

Kullanıcı istediği zaman Sosyal Ağın gizlilik politikalarına erişebilir ve gizliliğini garanti altına almak için profilini yapılandırabilir.

Fabricación de Material Eléctrico S.A., özellikle iletişim adı olmak üzere Kullanıcının kamuya açık bilgileriyle ilgilenir. Bu veriler yalnızca Sosyal Ağın kendi içinde kullanılır ve herhangi bir dosyaya dahil edilmez.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nezdinde sahip olduğunuz ve kullanabileceğiniz erişim, düzeltme, iptal ve itiraz hakları ile ilgili olarak, aşağıdaki nüansları dikkate almalısınız:

- Erişim Hakkı: Fabricación de Material Eléctrico S.A.'nın yaptığı veya gerçekleştirdiği kişisel veriler ve muameleler hakkında bilgi edinmenin yanı sıra bu verilerin kaynağı ve yapılan veya planlanan iletişimler hakkında mevcut bilgileri edinme hakkı Kullanıcıya aittir. Bu hak, Sosyal Ağın işlevselliği ve Kullanıcıların profillerinin bilgilerine erişme yeteneği ile tanımlanacaktır.

- Düzeltme Hakkı: Etkilenen tarafın yanlış veya eksik olduğu kanıtlanan verileri değiştirme hakkıdır. Sadece Fabricación de Material Eléctrico S.A.'nın kontrolü altındaki bilgilerle ilgili olarak yerine getirilebilir (Örneğin, profilin kendisinde yayınlanan yorumları silmek). Normalde, bu hak Sosyal Ağ nezdinde kullanılmalıdır.

- İptal Hakkı: Kullanıcının kişisel verilerini, bunları muhafaza etme yükümlülüğünü belirleyen yürürlükteki diğer yasalarda öngörülenler dışında, zamanında bastırma hakkıdır. Bu hak, örneğin, bağlı olduğu profilin bağını çözerek kullanılabilir.

- İtiraz Hakkı: Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesini gerçekleştirmeme veya Fabricación de Material Eléctrico S.A. tarafından işlenmesini durdurma hakkıdır. İptal hakkınızda olduğu gibi, örneğin bağlı olduğu profili çözerek kullanabilirsiniz.

- Sınırlama Hakkı. İlgili taraf, aşağıdaki durumlarda verilerinin işlenmesini sınırlandırma hakkının kullanılmasını talep edebilir:

- İlgili Taraf verilerin doğruluğuna itiraz etmektedir.

- Toplanan verilerin tedavinin amaçları için gerekli olmadığı ancak adli bir prosedürün tanınması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda.

- İlgili Taraf tedaviye karşı çıktığında, Tedavi Sorumlusunun meşru gerekçelerinin İlgili Tarafın gerekçelerinden üstün olup olmadığı doğrulanır.

- Taşınabilirlik Hakkı. İlgili Taraf, kişisel verilerini, verilerin daha önce sağlandığı Tedavi Yöneticisi tarafından engellenmeksizin, başka bir Yöneticiye iletmek amacıyla, düzenli kullanım ve mekanik okuma için yapılandırılmış bir formatta, daha önce teslim edildikleri Tedavi Yöneticisinden alma hakkına sahiptir. Buna karşılık, ilgili taraf taşınabilirlik hakkını kullanarak verilerinin doğrudan Sorumlu'ya iletilmesini talep edebilir.

- Sildirme ve Unutturma Hakkı. İlgili Taraf, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

- Bunlar toplandıkları amaç için gerekli değildir.

- Onayınızı geri çektiniz ve aksini gösteren herhangi bir yasal dayanak bulunmamaktadır.

- Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız kullanıldı ve bu tür bir işleme için hiçbir meşru neden geçerli değil.

- Verilerin yasal bir şekilde işlenmesi veya Veri Sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülük nedeniyle silinmesi gerekir.

- Veriler, Bilgi Toplumu hizmetlerinin sunulması ile bir ilişki yoluyla elde edilmiştir.

Yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanabilmek için aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız gerekmektedir:

 1. Fabricación de Material Eléctrico S.A. adresine hitaben yazılmış bir mektubun Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona adresine veya e-posta yoluyla info@famatel.com adresine gönderebilirsiniz.
 2. Veri sahibi tarafından gönderilen ve uygulamayı talep eden mektup aşağıdaki yasal gereklilikleri karşılamalıdır:
  • İlgili tarafın adı, soyadı ve DNI kopyası. Temsilin kabul edildiği istisnai durumlarda, temsili onaylayan belgenin yanı sıra temsil eden kişinin de aynı yollarla kimliğinin tespit edilmesi gerekecektir. DNI fotokopisi, kimliğin hukuken geçerli başka herhangi bir yolla kanıtlanması koşuluyla ikame edilebilir.
  • Talebin belirtildiği dilekçe. Belirli bir dosyaya atıfta bulunmazsanız, kişisel verilerinizle birlikte sahip olduğunuz tüm bilgiler size sağlanacaktır. Belirli bir dosyadan bilgi talep etmeniz halinde sadece bu dosyada yer alan bilgiler verilir. Üçüncü bir tarafla ilgili bilgi talep ederseniz, bu asla sağlanamaz. Telefonla talep etmeniz halinde, bunu yazılı olarak yapmanız istenecek ve bunu nasıl yapabileceğiniz ve göndermeniz gereken adres size bildirilecektir. 
  • Bildirim amaçlı adres.
  • İmza sahibinin tarihi ve imzası

    3. Formüle edilen dilekçeyi akredite eden belgeler.

    4. İlgili taraf, başvurunun gönderildiğini ve alındığını kanıtlamak için her türlü aracı kullanmalıdır.

Profilin kullanımı

Fabricación de Material Eléctrico S.A. aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecektir:

- Herkese açık profil bilgilerine erişim.

- Fabricación de Material Eléctrico S.A. sayfasında halihazırda yayınlanmış olan tüm bilgilerin Kullanıcı profilinde yayınlanması.

- Sosyal Ağ kanalları aracılığıyla kişisel ve bireysel mesajlar gönderin.

- Kullanıcının profilinde yayınlanacak olan sayfanın durum güncellemeleri.

Kullanıcı her zaman bağlantılarını kontrol edebilir, artık ilgilenmediği içerikleri eleyebilir ve bağlantılarını kimlerle paylaştığını kısıtlayabilir; bu nedenle gizlilik ayarlarınıza erişmelisiniz.

Yayınlar

Kullanıcı, Fabricación de Material Eléctrico S.A. sayfasına bir kez bağlandıktan sonra, bu sayfada yorumlar, bağlantılar, resimler veya fotoğraflar veya Sosyal Ağ tarafından desteklenen diğer her türlü multimedya içeriği yayınlayabilir. Kullanıcı, her durumda, bunların sahibi olmalı, telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarına sahip olmalı veya etkilenen üçüncü tarafların rızasına sahip olmalıdır. Sayfada, ahlaka, etiğe, iyi zevke veya adaba aykırı girişimde bulunan veya bulunma ihtimali olan ve/veya fikri veya sınai mülkiyet haklarını, imaj hakkını veya Yasayı ihlal eden, ihlal eden veya ihlal eden metin, grafik, fotoğraf, video vb. herhangi bir yayın açıkça yasaktır. Bu durumlarda, Fabricación de Material Eléctrico S.A., Kullanıcının kalıcı olarak engellenmesini talep edebilmek için içeriği derhal geri çekme hakkını saklı tutar.

Fabricación de Material Eléctrico S.A., bir Kullanıcının serbestçe yayınladığı içeriklerden sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, yayınlarının diğer kullanıcılar tarafından bilineceğini ve bu nedenle de gizliliğinden kendisinin sorumlu olduğunu unutmamalıdır.

Sayfada yayınlanabilecek resimler Fabricación de Material Eléctrico S.A. tarafından herhangi bir dosyada saklanmayacak, ancak Sosyal Ağ'da kalacaktır.

Yarışmalar ve promosyonlar

Fabricación de Material Eléctrico S.A., Birleşik Kullanıcının kendi sayfasında katılabileceği yarışmalar ve promosyonlar düzenleme hakkını saklı tutar. Sosyal Ağ platformu bunun için kullanıldığında, her birinin temelleri, her zaman LSSICE'ye ve uygulanabilir olabilecek diğer normlara uygun olarak yayınlanacaktır.

Sosyal Ağ, promosyonlarımızın hiçbirine sponsor olmaz, onaylamaz veya hiçbir şekilde yönetmez ve bunların hiçbiriyle ilişkili değildir.

Reklamcılık

Fabricación de Material Eléctrico S.A. Sosyal Ağı ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmak için kullanacaktır. Her durumda, iletişim verilerinizi doğrudan ticari araştırma eylemleri gerçekleştirmek için kullanmaya karar verirseniz, bu her zaman LSSICE'ın yasal gerekliliklerine uygun olacaktır.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. sayfasını diğer Kullanıcılara da promosyonlardan yararlanabilmeleri veya faaliyetlerinden haberdar olabilmeleri için tavsiye etmek reklam olarak kabul edilmez.

Aşağıda farklı Sosyal Ağların gizlilik politikası bağlantılarını detaylandırıyoruz:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http: //www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Hiç şüpheniz var mı?

  Gönder