Ülke

Sosyal Ağ Politikası

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Organic Law 3/2018, LOPD-GDD on Personal Data Protection and Digital Rights and Guarantees, European Regulation 2016/679, on personal data protection, RGPD ve Law 34/2002, of 11 July, on Information Society Services and Electronic Commerce, LSSICE uyarınca Fabricación de Material Eléctrico S.A., Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve Youtube sosyal ağlarında bilgi vermek ve ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmak amacıyla bir profil oluşturmaya başladığını Kullanıcılara bildirir.

Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Av. El Pla, 11 Pol Ind. El Pla 08185 Barcelona
www.famatel.com
info@famatel.com

Kullanıcı aynı Sosyal Ağ üzerinde bir profile sahiptir ve Fabricación de Material Eléctrico S.A. tarafından oluşturulan sayfaya katılmaya karar vermiştir, böylece Ağ üzerinde yayınlanan bilgilere ilgi göstermiştir. Sayfamıza katılarak, profilinizde yayınlanan kişisel verileri işlememiz için bize onay vermiş olursunuz.

Kullanıcı istediği zaman Sosyal Ağın gizlilik politikalarına erişebilir ve gizliliğini garanti altına almak için profilini yapılandırabilir.

Fabricación de Material Eléctrico S.A., Kullanıcının herkese açık bilgilerini, özellikle de iletişim adlarını işler. Bu veriler yalnızca Sosyal Ağın kendi içinde kullanılır ve herhangi bir dosyaya dahil edilmez.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nezdinde sahip olduğunuz ve kullanabileceğiniz erişim, düzeltme, iptal ve itiraz hakları ile ilgili olarak aşağıdaki nüansları göz önünde bulundurmalısınız:

- Erişim Hakkı: Bu, Kullanıcının belirli kişisel verileri ve Fabricación de Material Eléctrico S.A.'nın gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği işlemler hakkında bilgi edinme hakkının yanı sıra bu verilerin kaynağı ve bunlar için gerçekleştirilen veya planlanan iletişimler hakkında mevcut bilgilerdir. Bu hak, Sosyal Ağın işlevselliği ve Kullanıcı profillerinin bilgilerine erişim kapasitesi ile tanımlanacaktır.

- Düzeltme hakkı: Bu, etkilenen tarafın yanlış veya eksik olduğu kanıtlanan verilerin değiştirilmesini isteme hakkıdır. Yalnızca Fabricación de Material Eléctrico S.A.'nın kontrolü altındaki bilgilerle ilgili olarak yerine getirilebilir (Örneğin, profilin kendisinde yayınlanan yorumları silmek). Normalde, bu hak Sosyal Ağ nezdinde kullanılmalıdır.

- İptal Hakkı: Bu, Kullanıcının kişisel verilerini, bunların korunmasının zorunlu niteliğini belirleyen yürürlükteki diğer yasaların hükümleri hariç olmak üzere, zaman ve biçim olarak silme hakkıdır. Bu hak, örneğin, bağlı olduğu profilin bağlantısını kaldırarak kullanılabilir.

- İtiraz hakkı: Bu, Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesini istememe veya Fabricación de Material Eléctrico S.A. tarafından işlenmesini durdurma hakkıdır. İptal hakkındaki gibi, örneğin bağlı olduğu profilin bağlantısını kaldırarak kullanılabilir.

- Kısıtlama Hakkı. Veri sahibi, aşağıdaki durumlarda verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkının kullanılmasını talep edebilir:

 • Verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından itiraz edilir.
 • Toplanan verilerin işleme amaçları için gerekli olmadığı ancak yasal işlemlerin tanınması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda.
 • Veri Sahibinin doğrulama sırasında işleme faaliyetine itiraz etmesi halinde, Kontrolörün meşru gerekçelerinin Veri Sahibinin meşru gerekçelerine üstün gelip gelmediği.

- Taşınabilirlik Hakkı. Veri Sahibi, kişisel verilerini daha önce sağladığı Kontrolör tarafından engellenmeksizin, başka bir Kontrolöre iletmek amacıyla kişisel verilerini daha önce sağladığı Kontrolörden yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Buna karşılık, veri sahibi, taşınabilirlik hakkını kullanırken, verilerinin doğrudan Kontrolörden Veri Kontrolörüne aktarılmasını talep edebilir.

- Silme ve Unutulma Hakkı. Veri Sahibi, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

 • Bunlar toplandıkları amaç için gerekli değildir
 • Onayını geri çekmiştir ve aksi yönde yasal bir dayanak bulunmamaktadır.
 • Verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınızı kullandınız ve bu tür bir işleme için meşru bir gerekçe yok.
 • Veriler yasal olarak işlenmektedir veya Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülük nedeniyle silinmelidir.
 • Veriler Bilgi Toplumu hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak elde edilmiştir.

Yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanabilmek için aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız gerekmektedir:

 1. Fabricación de Material Eléctrico S.A. adresine yazarak, Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona adresine yazarak veya info@famatel.com adresine e-posta göndererek.
 2. Veri sahibi tarafından gönderilen ve uygulamayı talep eden mektup yasal gerekliliklere uygun olmalıdır:
  • İlgili tarafın adı, soyadı(ları) ve DNI'nin bir kopyası. Temsilin kabul edildiği istisnai durumlarda, temsili onaylayan belgenin yanı sıra ilgili tarafı temsil eden kişinin aynı yollarla kimliğinin tespit edilmesi de gerekecektir. DNI fotokopisi, kimliğin yasal olarak geçerli başka bir yolla onaylanmış olması koşuluyla ikame edilebilir.
  • Talebin hangi taleple yapıldığı. Belirli bir dosyaya atıfta bulunmazsanız, kişisel verilerinizle ilgili sahip olduğumuz tüm bilgiler size sağlanacaktır. Belirli bir dosya hakkında bilgi talep ederseniz, yalnızca bu dosyadaki bilgiler verilecektir. Üçüncü bir tarafla ilgili bilgi talep ederseniz, bu asla sağlanmayacaktır. Telefonla talep etmeniz halinde, bunu yazılı olarak yapmanız istenecek ve bunun nasıl yapılacağı ve hangi adrese göndermeniz gerektiği konusunda bilgilendirileceksiniz.
  • Bildirimler için adres.
  • İmza sahibinin tarihi ve imzası 

3. Yapılan talebi destekleyen belgeler.

4. İlgili kişi, talebin gönderildiğine ve alındığına dair her türlü kanıt aracını kullanmalıdır.

Profilin kullanımı

Fabricación de Material Eléctrico S.A. aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecektir:

 • Herkese açık profil bilgilerine erişim.
 • Fabricación de Material Eléctrico S.A. sayfasında halihazırda yayınlanmış olan tüm bilgilerin Kullanıcı profilinde yayınlanması.
 • Sosyal Ağ kanalları aracılığıyla kişisel ve bireysel mesajlar gönderin.
 • Kullanıcının profilinde yayınlanacak sayfa durum güncellemeleri.

Gizlilik ayarlarınıza erişerek bağlantılarınızı her zaman kontrol edebilir, artık ilginizi çekmeyen içerikleri kaldırabilir ve bağlantılarınızı kimlerle paylaştığınızı kısıtlayabilirsiniz.

Yayınlar 

Kullanıcı, Fabricación de Material Eléctrico S.A. web sitesine bağlandıktan sonra, Sosyal Ağ tarafından desteklenen yorumlar, bağlantılar, görüntüler veya fotoğraflar veya diğer her türlü multimedya içeriği yayınlayabilir. Kullanıcı, her durumda, aynı içeriğin sahibi olmalı, telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarına sahip olmalı veya etkilenen üçüncü tarafların rızasına sahip olmalıdır. Sayfada, ahlak, etik, iyi zevk veya edep kurallarını ihlal eden veya ihlal etme olasılığı bulunan ve/veya fikri veya sınai mülkiyet haklarını, imaj hakkını veya Yasayı ihlal eden, ihlal eden veya ihlal eden metinler, grafikler, fotoğraflar, videolar vb. herhangi bir yayın açıkça yasaktır. Bu durumlarda Fabricación de Material Eléctrico S.A. içeriği derhal kaldırma hakkını saklı tutar ve Kullanıcının kalıcı olarak engellenmesini talep edebilir.

Fabricación de Material Eléctrico S.A., bir Kullanıcı tarafından serbestçe yayınlanan içeriklerden sorumlu tutulmayacaktır.

Kullanıcılar, gönderilerinin diğer kullanıcılar tarafından bilineceğinin farkında olmalıdır, bu nedenle gizliliklerinden de öncelikle kendileri sorumludur.

Sayfada yayınlanabilecek resimler Fabricación de Material Eléctrico S.A. tarafından herhangi bir dosyada saklanmayacak, ancak Sosyal Ağ'da kalacaktır.

Yarışmalar ve promosyonlar

Fabricación de Material Eléctrico S.A., Kullanıcının kendi sayfasında katılabileceği yarışmalar ve promosyonlar gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Sosyal Ağ platformu bu amaçla kullanıldığında, her birinin temelleri, her zaman LSSICE ve diğer geçerli düzenlemelere uyarak burada yayınlanacaktır.

Sosyal Ağ, promosyonlarımızın hiçbirine sponsor olmaz, onaylamaz veya hiçbir şekilde yönetmez ve bunların hiçbiriyle ilişkili değildir.

Reklamcılık

Fabricación de Material Eléctrico S.A. Sosyal Ağı ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmak için kullanacaktır. Her durumda, iletişim bilgilerinizi doğrudan ticari araştırma faaliyetleri yürütmek için kullanmaya karar verirse, bu her zaman RGPD ve LSSICE'nin yasal gerekliliklerine uygun olacaktır.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. sayfasını, promosyonlardan yararlanabilmeleri veya faaliyetlerinden haberdar olabilmeleri için diğer Kullanıcılara tavsiye etmek, reklam olarak kabul edilmez.

Aşağıda farklı sosyal ağların gizlilik politikalarına bağlantı verilmiştir:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy https://twitter.com/privacy
YouTube: http: //www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Hiç şüpheniz var mı?

  Gönder